PRIVACY STATEMENT– BBVE

INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Blankenstijn Bosch van Eck B.V. (vanaf nu: BBVE).

Bedrijfsgegevens:

Naam: Blankenstijn Bosch van Eck B.V.
Adres: Hooidrift 108, 3023KV Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2140972
KvK: 62504185
Website: www.bbve.nl

De website van BBVE (www.bbve.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. BBVE is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met BBVE zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

GOOGLE ANALYTICS

BBVE verzamelt persoonsgegevens via www.bbve.nl door middel van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=n

VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

BBVE werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor BBVE essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft BBVE zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staat op onze website een link naar Facebook. Als u op deze links klikt, verzamelt Facebook wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.bbve.nl.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

BEWAREN VAN GEGEVENS

BBVE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

BEVEILIGING

BBVE treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van BBVE.
  • Het personeel van BBVE gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
  • BBVE maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
  • BBVE registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop BBVE met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.